AnunțuriAGENȚIA NUCLEARĂ ȘI PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE intenţionează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA – LITORAL avizul de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor „PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DEȘEURI DE SLABĂ ȘI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA)”

AGENȚIA NUCLEARĂ ȘI PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE intenţionează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA – LITORAL avizul de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor „PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DEȘEURI DE SLABĂ ȘI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA)”

AGENȚIA NUCLEARĂ ȘI PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE intenţionează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA – LITORAL avizul de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor „PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DEȘEURI DE SLABĂ ȘI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA)”. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări, se pot adresa solicitantului sau Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral.

Informare PUZ DFDSMA