AnunțuriConsultare Publica Strategie Nationala pe termen mediu si lung privind gesionarea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive

Consultare Publica Strategie Nationala pe termen mediu si lung privind gesionarea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive

Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive (ANDR), cu sediul în Str. D. I. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, București, în calitate de titular al Strategiei Naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, potrivit cerințelor  Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, anunţă publicul interesat asupra elaborarii primei versiuni a Strategiei. 

Strategia poate fi consultata aici precum si anuntul mass-media.