ArhivăAnunt de promovare functie publica de executie

Anunt de promovare functie publica de executie

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive cu sediul principal în Bucureşti, Sector 1, str. D.I. Mendeleev, nr. 21 – 25 în baza prevederilor art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor cu modificările şi completările ulterioare, organizează un concurs de promovare în zilele de 16 şi 18 octombrie 2017, pentru funcţia publică de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcţiei Generale Programe Nucleare – Direcţia Strategii Proiecte Nucleare – Compartimentul Activităţi Deşeuri Radioactive:

Concursul de promovare în grad se va desfăşura la sediul principal al instituţiei , astfel:

  • probă scrisă (2 ore) –   în ziua de 16 octombrie 2017, ora 11.00
  • interviu                   –   în ziua de 18 octombrie 2017, ora 14.00

Bibliografia pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad professional principal, în consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcţiei Generale Programe Nucleare – Direcţia Strategii Proiecte Nucleare – Compartimentul Activităţi Deşeuri Radioactive:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile completarile ulterioare;

4. Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat a radioactive, inclusiv depozitarea finala, republicata, cu modificarile completarile ulterioare;

5. Hotararea de Guvern nr. 1437/2009, privind aprobarea Regulamentului de organizare functionare a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare pentru Deseuri Radioactive;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1080/2007 privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice;

7. Hotararea Guvernului nr. 1080/2007 privind modul de constituire gestionare a resurselor financiare necesare gospodaririi in siguranta a radioactive dezafectarii instalatiilor nucleare radiologice;

8.  Ordinul 156 din 2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deseurilor radioactive.

9. Ordinul nr 844 din 2004 pentru aprobarea Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiva si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.

Dosarele privind documentele necesare înscrierii la examenul sau concursul de promovare menţionat se vor depune la sediul principal al AN&DR, Direcţia Resurse Umane, Financiar, Juridic, etaj 3, camera 304, în termen de până la 20 de zile de la afişarea  anunţului pe site-ul agentiei, la  sediul principal al agentiei.

Dosarul de concurs privind organizarea examenului sau concursului de promovare conţine în mod obligatoriu:

a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c)formularul de înscriere