ArhivăPUNCT DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, autoritate competentă, la nivel naţional, în domeniul promovării aplicaţiilor exclusiv paşnice ale energiei nucleare, precum şi în cel al gospodăririi în siguranţă adeşeurilor radioactive, formulăm prezentul

PUNCT DE VEDERE

pe marginea aspectelor semnalate în articolul intitulat „Radiaţii de 200.000 de ori mai mari decât dozele admise au fost măsurate la 100 de metri de mulţimea din Piaţa Victoriei! Un raport de sănătate publică ascuns de conducerea Muzeului de Geologie”, publicat astăzi, 14 februarie 2017 pe pagina de internet www.tolo.ro.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 111/1999 privind privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică competentă în privinţa gestionării unor situaţii precum cele arătate în cuprinsul articolului este Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN).

Această autoritate publică deţine toate capabilităţile tehnice şi umane necesare verificării informaţiilor prezentate şi, în cazul puţin probabil în care acestea ar putea fi confirmate, poate interveni cu succes, alături de alte instituţii abilitate, pentru remedierea acestei situaţii, conform protocoalelor de intervenţie.

Deşi, aspectele semnalate în cuprinsul articolului mai sus amintit nu intră în sfera de atribuţii şi responsabilităţi legale ale instituţiei noastre (nefiind vorba nici despre surse radioactive orfane şi nici despre materiale clasificate ca fiind deşeuri radioactive), ne-am adresat CNCAN în vederea transmiterii cu promptitudine a unui răspuns de interes major, referitor la datele și nivelurile de radiații prezentate în articolul sus-menționat.

Totodată, vă aducem în atenție faptul că,dozele de radiaţii prezentate în ancheta jurnalistică nu au fost confirmate de către specialişti, mai mult decât atât, același jurnalist care a realizat reportajul, la câteva ore de la publicare a ieșit cu o nouă declarație, prin care își cere scuze şi recunoaşte eroarea datelor din materialul de presă, preluat de toate publicaţiile.

De asemenea vă prezentăm mai jos, integral, comunicatul de presă remis de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) în urma sesizărilor primite :

 

“Referitor:      Articolul privind nivelul ridicat de radiații la Muzeul Național de Geologie, în “Gazeta Sporturilor”, în data de 14.02.2017

Urmare a publicării în “Gazeta Sporturilor”, a articolului “Radiații mult mai mari decât dozele admise au fost măsurate la 100 m de mulțimea din Piața Victoriei! Un raport de sănătate publică e ascuns de conducerea Muzeului de Geologie“, din data de 14.02.2017, vă comunicăm că în urma măsurătorilor efectuate la fața locului, s-a constatat că în spațiile investigate (săli de colecție, holuri, spațiile adiacente clădirii, subsol, curtea interioară a muzeului), debitul dozei ambientale este în limitele de variații ale fondului natural de radiații și nu există risc radiologic pentru populație în calitate de vizitatori sau riverani și nici pentru angajații muzeului.

Concentrația de radon măsurată în aceleași încăperi, este de câteva ori mai mică decât valoarea medie măsurată în România până în prezent.

În ceea ce privește zona de depozitare a eşantioanelor fosile (fragmente mamut) din curtea interioară a muzeului, aceasta nu reprezintă un pericol, măsurătorile efectuate de către specialiștii CNCAN, au evidențiat că la aproximativ 1,5 – 2 m de suprafață de fragmentele de mamut, radioactivitatea este în limitele fondului natural de radiații. De menționat că aria respectivă nu este înscrisă în traseul de vizitare pentru populație și nu constituie loc de muncă pentru angajații muzeului. Pentru exemplificare, nivelul de expunere la un zbor cu avionul este de 30 ori mai mare decat fondul natural de radiații, iar la o radiografie pulmonară, nivelul este de 20.000 mai mare decat fondul natural de radiații.

O situație aparte o reprezintă buncărul situat în curtea muzeului, unde nivelul de radiații este mai mare, dar în acest loc, accesul este limitat, buncărul este securizat, iar publicul nu are acces. În jurul lui, la suprafață, nivelul de iradiere este la nivelul fondului natural.

Interpretarea eronată în spațiul public a fost  generată de publicarea datelor în sistem englezesc de măsurare și interpretarea acestora în sistem românesc de măsurare.

Nivelul radiațiilor a fost măsurat de specialistii CNCAN şi este în limite normale, valori la care populația si personalul angajat al muzeului nu sunt supuse unui risc iminent de iradiere, sănătatea acestora nefiind afectată. “

Compartimentul de Relaţii Publice si Mass-Media