Cooperare internaționalăAsigurarea securității alimentare – obiectiv major de protecție a vieții si sănătății consumatorului

Asigurarea securității alimentare – obiectiv major de protecție a vieții si sănătății consumatorului

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive (ANDR) le are ca punct național de contact față de Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) în ceea ce privește promovarea și evaluarea propunerilor de proiecte naționale și regionale în vederea aprobării acestora de către AIEA a se desfășura în perioada 2022-2023, precum și a unei înțelegeri mai aprofundată a problematicilor, o abordare echilibrată față de toți participanții care au inițiat proiecte, ANDR a deschis seria întalnirilor cu reprezentanții institutiilor care au transmis propuneri pentru noul ciclu de cooperare tehnica cu AIEA.

Astfel, Președintele  ANDR, alături de reprezentantul punctului național de contact – NLO în relația cu AIEA și specialiști din cadrul ANDR s-au întâlnit în data de 08 iulie 2020 cu reprezentanții Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și ai Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, pentru a purta discutii cu privire la propunerea de proiect inițiată cu tema: “Îmbunătățirea eficienței autorităților naționale pentru asigurarea siguranței alimentare și a calității protecției consumatorilor prin modernizarea rețelei naționale de laboratoare sanitare și veterinare prin introducerea tehnicilor de biologie nucleară și moleculară.”

 

Din partea ANSVSA au participat: președintele ANSVSA, vicepreședintele, directori și experți tehnici ce au prezentant atât obiectivele Autorității în ceea ce privește asigurarea siguranței alimentare la nivel național, cât și importanța promovării acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului constă în utilizarea tehnicilor de biologie moleculară și nucleară conexe pentru a asigura siguranța alimentelor și protecția consumatorilor, și nu în ultimul rând, asigurarea unui comerț internațional cu produse alimentare sigure.

În prezent, evaluarea încărcăturii microbiene în hrana de origine animală este efectuată prin tehnici microbiologice. Astfel de teste sunt sigure în ceea ce privește rezultatele dar dureaza cel puțin trei zile. Tehnicile moderne de biologie moleculara  PCR conventional , PCR efectuat in timp real, NGS se pot utiliza pentru o testare rapida primindu-se un raspuns imediat cu privire la posibilitatea intoxicarii alimentatiei.

Astfel,  mărind capacitatea analitica a laboratoarelor și prin dotarea lor cu echipamente de ultimă generație specifice (PCR convențional, Real Time-Generation Sequencing PCR în timp real (NGS), se va putea monitoriza în timp real orice alertă privind contaminarea alimentară cu microorganisme (de tipul: coliform bacteria, Salmonella, Listeria, E.coli, Staphylococcus, Bacillus cereus, Campylobacter, etc).

Se urmărește identificarea rapidă a agenților patogeni din alimente, rezultate pe baza cărora se pot lua măsuri rapide pentru sănătatea consumatorilor și prevenirea intoxicațiilor alimentare. Totodată, proiectul prevede ca  personalul care își va desfășură activitatea în laboratoarele din cadrul ANSVSA, în domeniul siguranței alimentare, sa fie instruit în laboratoarele europene de referință care aplică metodele de ultimă generație.

ROLUL TEHNOLOGIEI NUCLEARE ȘI AIEA

Standardul internațional propus de Codex Alimentarius permite utilizarea a trei tipuri de radiații ionizante pentru alimente – raze gamma de la cobalt radioactiv-60 sau cesiu-137, electroni cu energie mare și raze X. Ultimele două tipuri de radiații sunt produse de acceleratoarele de electroni alimentate cu electricitate.

Iradierea materialelor și produseor comerciale cu energie ionizantă este utilizată pe scară largă pentru îmbunătățirea proprietăților lor fizice, chimice sau biologice. Razele gamma din nuclide radioactive, electronii energetici din acceleratoarele de particule și razele X emise de electronii de energie mare sunt tipuri adecvate de energie radiantă în astfel de scopuri.

AIEA va furniza asistență tehnică prin organizarea de cursuri de pregătire, misiuni de experți, precum și echiparea a șase laboratoare de biologie moleculară în domeniul siguranței alimentare.

Securitatea alimentară face parte din securitatea fiecărui stat din lume și respectiv, din securitatea globală. Asigurarea securității alimentare, asigurarea furnizării de produse agroalimentare calitative, de bază pentru populație, rezultă din gestionarea rațională a resurselor interne prin politici specifice, politici ce revin ca obligații fiecărui stat.