Domeniul nuclear în RomaniaAplicații în industria clasică

Aplicații în industria clasică

Radiografia Gamma

Industrial, radiografia gamma se utilizează asemănător modului prin care radiografia de raze X depistează fracturile şi rupturile de oase din organismul uman.

Radiografia gamma presupune plasarea unei surse de radiaţii pe o parte a materialului sau a structurii sudate analizate, şi a unei plăci fotografice pe cealaltă parte. Prin developarea plăcii fotografice se obţin uinformaţii privind structura materialului analizat, calitatea îmbinării sudate etc.

Avantajul constă în dimensiunea redusă a unei surse de radiaţii, comparativ cu gabaritul impresionant al unui generator de raze X.

Unele instalaţii industriale conţin repere care înglobează mici cantităţi de material radioactiv, pentru detectarea şi monitorizarea fenomenelor de uzură sau rupere.

Măsurători şi analize industriale

Radioizotopii sunt utilizati frecvent în procesele industriale la măsurarea vâscozităţii, a densităţii şi a grosimilor, în condiţii în care alte metode ar fi dificil sau imposibil de aplicat.

Intensitatea radiaţiei scade atunci când traversează diverse medii (materiale). Astfel, raportul dintre intensitatea radiaţiei emise şi cea măsurată la iesire, în conformitate cu legea de absorbţie specifică materialului, ne oferă informaţii despre grosimea stratului străbătut.

Radioizotopii sunt, de asemenea, utilizaţi la calculul eficienţei proceselor industriale de mixare, la evaluarea uzurii pereţilor furnalelor. Se mai pot utiliza la depistarea scurgerilor şi a altor defecte în turnurile de răcire şi la schimbătoarele de căldură de la centralele electrice.

Surse de energie miniaturizate

Radioizotopii au căpătat o largă utilizare în cadrul aplicaţiilor care necesită surse autonome de energie, cum ar fi: staţii şi baloane meteorologice, echipamente pentru navigaţie (faruri, geamanduri etc.), stimulatoare cardiace etc.

Monitorizarea mediului înconjurător

Toate substanţele sunt susceptibile de a conţine în mod natural izotopi. Proprietatea radioizotopilor de a „eticheta” substanţele le permite să fie utilizate într-o gamă largă de tehnici de evaluare de mediu.

Apa din pânzele freatice este un exemplu în acest sens, prin conţinutul specific de minerale radioactive şi gaze. Rocile subterane vor conţine adesea mici cantităţi de elemente radioactive, cum ar fi uraniul. Dezintegrarea uraniului va produce alte elemente radioactive care şi acestea se regăsesc în puţurile subterane forate. Prin monitorizarea acestor elemente radioactive se poate evalua gradul de epuizare a resurselor de apă.

Poluarea oceanică poate fi analizată prin marcarea radioactivă a sursei de poluare care a provocat-o. În mod similar, se poate monitoriza gradul de dispersie în mediul înconjurător a poluanţilor rezultaţi în urma activităţii unei fabrici.

Prin utilizarea radioizotopilor pot fi determinate, de asemenea, viteza şi gradul de eroziune a solului.

Alte aplicaţii industriale

Radiaţia este utilizată şi în evaluarea naturii şi a gradului de infestare cu termite în clădiri. Aceasta se obţine prin hrănirea termitelor cu lemn marcat radioactiv. Termitele dispersează radiaţia in întreaga structură a clădirii, permiţând astfel localizarea lor eficientă şi evaluarea gradului de infestare. Procedeul este remarcabil, în principal, prin caracterul său nedistructiv.