Cooperare internaționalăANDR – punct național de contact cu NEA„Conferinţa ministerială regională privind energia, tehnologia nucleară şi managementul deşeurilor radioactive”

„Conferinţa ministerială regională privind energia, tehnologia nucleară şi managementul deşeurilor radioactive”

Conferinţa ministerială regională privind energia, tehnologia nucleară şi managementul deşeurilor radioactive

Găzduită de Guvernul României
în cooperare cu Agenţia pentru Energie Nucleară


 Bucureşti, România
Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Iorga,
25-26 octombrie 2018

 

Conferinţa ministerială regională privind energia, tehnologia nucleară şi managementul deşeurilor radioactive, se va desfăşura la Bucureşti, Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Iorga, în perioada 25-26 octombrie 2018.

Evenimentul este gazduit de Guvernul României, fiind organizat de către Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR), în colaborare cu Agenţia pentru Energie Nucleară (NEA), din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

Deschiderea conferinţei va fi făcută de către Prim-ministrul României împreună cu Directorul general al NEA, care vor adresa un mesaj de bun venit participanţilor la acest eveniment.

Agenda conferinţei va include declaraţiile ministeriale, iar M oderatorul evenimentului va fi domnul Şerban-Constantin VALECA, Senator, în cadrul Parlamentului României.

La conferinţă vor participa reprezentanţii NEA-OCDE, iar din ţări precum: Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Republica Moldova, Polonia, Slovacia, Slovenia, Serbia, vor participa miniştri relevanţi, precum şi lideri de rang înalt ai autorităţilor de planificare a energiei, autorităţilor de reglementare în domeniul securităţii nucleare, industrie, laboratoare, educaţie şi mediul academic.

Tematica subiectelor care vor fi abordate în cadrul dezbaterilor este următoarea:

  • Politicile şi planurile energetice globale de utilizare a energiei nucleare în vederea atingerii obiectivelor naţionale;
  • Rolul tehnologiei nucleare în selectarea mixului energetic rezilient, accesibil şi cu emisii reduse de carbon;
  • Activităţile din industrie legate de dezvoltarea şi utilizarea viitoare a energiei nucleare;
  • Reglementarea nucleară, protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi cultura de securitate;
  • Managementul deşeurilor radioactive şi dezvoltarea de abordări pentru depozitarea geologică a deşeurilor radioactive înalt active;
  • Cercetare şi dezvoltare tehnologică;
  • Educaţia, dezvoltarea abilităţilor şi instruirea;
  • Comunicarea cu publicul şi cu părţile interesate.

Conferinţa ministerială regională este destinată liderilor din regiune pentru a purta discuţii despre politicile şi eforturile lor legate de asigurarea unui furnizor de energie electrică fiabilă într-o lume a constrângerilor legate de emisiile de carbon şi despre rolul anticipat al energiei nucleare în deceniile următoare. Ţărilor participante li se va oferi posibilitatea de a evidenţia activităţile, planurile şi provocările lor curente în domenii conexe energiei nucleare, cu scopul de a explora beneficiile potenţiale ale unei cooperări regionale în ceea ce priveşte provocările comune.

Obiectivul principal al NEA este de a stimula cooperarea dintre membrii săi şi ţările partenere pentru a aborda activităţile necesare pentru utilizarea sigură şi economică a energiei nucleare.

***

Persoanele interesate să participe la această conferinţă sunt rugate să trimită un e-mail la adresa: contact@agentianucleara.ro, specificând datele de contact (nume, prenume, funcţie, instituţie, domeniul de interes), pentru a primi invitaţia de participare.

INVITATIE CONFERINTA

AGENDA_RO

AGENDA_EN