EvenimenteOrganizarea „Reuniunii pregătitoare a misiunii de tip ARTEMIS”, 07 februarie 2019, Bucureşti, România

Organizarea „Reuniunii pregătitoare a misiunii de tip ARTEMIS”, 07 februarie 2019, Bucureşti, România

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR), în conformitate cu dispoziţiile art. 8, alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune prevederile Directivei 2011/70 EURATOM a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive a Consiliului Uniunii Europene, organizează periodic, cel puţin o dată la 10 ani, autoevaluări şi analize internaţionale inter pares ale cadrului naţional în ceea ce priveşte domeniul său de competenţă, inclusiv ale programului naţional şi ale punerii sale în aplicare.

In acest context ANDR a organizat la sediul său din Bucureşti în data de 7 februarie 2019 „Reuniunea pregătitoare a misiunii de tip ARTEMIS”, la care a participat din partea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) expertul Monika Skryecykowska.

La această reuniune au participat: expertul  AIEA, reprezentanţi ai conducerii ANDR, specialişti ANDR, precum şi reprezentanţi din cadrul SNN /CNE Cernavoda,  RATEN, CNCAN, IFIN-HH, Ministerul Mediului şi Ministerul Economiei.

Agenda reuniunii a inclus următoarele:

  • prezentarea generală a misiunii de tip ARTEMIS și a aplicării acesteia în scopurile Directivei 2011/70 Euratom;
  • prezentarea generală a pregătirilor pentru revizuire – pregătirea ARTEMIS (materiale de referință avansate, inclusiv autoevaluarea), pregătirea pentru misiune;
  • determinarea scopului misiunii de tip ARTEMIS, includerea rezultatelor IRRS;
  • punctul de vedere al coordonatorilor AIEA;
  • prezentarea echipei de evaluare colegială (dimensiunea și compoziția echipelor);
  • autoevaluare misiunii de tip ARTEMIS, program naţional, infrastructură naţională, instrucţiuni şi ghiduri pentru implementarea misiunii;
  • puncte de reper pentru organizarea și pregătirea misiunii de evaluare (întâlnire pregătitoare, ARTEMIS, agenda misiunii și partea logistică);
  • concluzii.