Interes publicAchiziții publiceAnunțuri achiziții2020.03.05 – Anunţ achiziţie servicii pentru „Finalizarea Raportului de Mediu  și consultanţă tehnică de specialitate în derularea procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) pentru Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive ”

2020.03.05 – Anunţ achiziţie servicii pentru „Finalizarea Raportului de Mediu  și consultanţă tehnică de specialitate în derularea procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) pentru Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive ”

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive achiziţionează, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind  achiziţiile publice, prin procedură simplificată, servicii pentru „Finalizarea Raportului de Mediu  și consultanţă tehnică de specialitate în derularea procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) pentru Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive ”.
Documentaţia de atrbuire este disponibilă în SICAP.
Nr. anunţ SICAP: SCN1064559/05.03.2020.