NoutațiANDR – Sprijin pentru dezvoltarea unui centru regional de schimb de cunoștințe din Europa de Est la IFIN-HH

ANDR – Sprijin pentru dezvoltarea unui centru regional de schimb de cunoștințe din Europa de Est la IFIN-HH

În data de 12.08.2020 reprezentanții Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive (ANDR) au efectuat o vizită de lucru la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Ingineria Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), în cadrul căreia fost prezentată propunerea de proiect regional cu tema : „Sprijin pentru dezvoltarea unui centru regional de schimb de cunoștințe din Europa de Est la IFIN-HH, România, pentru a facilita preluarea de către părțile interesate a producției serviciilor de metrologie cu radiații ionizante”.

Cu această ocazie, pentru o mai bună întelegere a activității institutului și a proiectului , reprezentanții IFIN-HH au propus realizarea unui circuit în cateva din  laboratoarele de lucru, unde au fost prezentate și explicate activitățile specifice.

   

DESCRIEREA PROIECTULUI

În toate domeniile socio-economice care utilizează radiațiile ionizante, fie vorbim despre aplicațiile sale directe în sănătate, energie, industrie sau în alte domenii conexe, este recomandat, dacă nu obligatoriu să existe un Sistem de management al calității (QMS). Asigurarea calității (QA), definită în ISO 9000: 2015 „Sisteme de management al calității – Bazele și vocabularul”, este „partea managementului calității axată pe asigurarea încrederii că cerințele de calitate vor fi îndeplinite”.

În utilizarea radiațiilor ionizante, datorită riscurilor asociate, dar și datorită complexității celor mai noi aplicații de ultimă generație, QA joacă un rol cheie. Indiferent de aplicația specifică, cuantificarea radiațiilor ionizante implicate este unul dintre cele mai importante aspecte care trebuie abordate. Pentru a sprijini dezvoltarea de proceduri și protocoale de calitate, fiabile și pentru a facilita preluarea de către părțile interesate a producției serviciilor de metrologie cu radiații ionizante, implicarea infrastructurii naționale de metrologie a Statelor Membre este un factor cheie. Standardele naționale, precum și echivalența lor internațională sunt furnizate de Institutele Naționale de Metrologie (INM) sau de Institutele desemnate (DI). Lanțul național de trasabilitate este asigurat prin calibrarea echipamentelor utilizate pentru „măsurarea radiațiilor ionizante” și eliberarea certificatelor de calibrare.

Acest proces îndeplinește, de asemenea, cerințele unui standard internațional specific, ISO 17025: 2018 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de testare și calibrare”. Chiar dacă infrastructura internațională de metrologie este bine dezvoltată la nivel mondial de către organizațiile regionale de metrologie și de organismele de sprijin, datorită complexității aplicațiilor moderne de radiații ionizante, apariția unui decalaj în lanțul de trasabilitate este o preocupare care trebuie abordată cu atenție.

Prin urmare, trebuie să fie încurajat și susținut un dialog permanent între INM-uri / DI-uri și părțile interesate ale serviciilor de metrologie.

Datorită complexității și provocărilor celor mai recente aplicații de ultimă generație ale radiațiilor ionizante, un dialog permanent între furnizorii naționali de servicii de metrologie și părțile interesate ale serviciilor de metrologie trebuie încurajat și susținut, pentru a le susține în elaborarea și implementarea procedurilor și protocoalelor de calitate fiabile.

Pentru a facilita preluarea de către părțile interesate a producției serviciilor de metrologie cu radiații ionizante, acest proiect își propune dezvoltarea unui centru regional de schimb de cunoștințe din Europa de Est la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Ingineria Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH). IFIN-HH este unul dintre institutele de cercetare de top din România, care acoperă o gamă largă de domenii de cercetare. Prin Departamentul de Radioizotopi și Metrologie Radiologică (DRMR), este Standardul Național pentru metrologia radiațiilor ionizante (cu o istorie lungă în cercetarea și dezvoltarea în domeniul metrologiei radiațiilor ionizante) și oferă o gamă largă de servicii de metrologie cu radiații ionizante în toată țara.

OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Pentru a depăși decalajul tehnico-economic dintre Europa de Est și Europa de Vest, Uniunea Europeană abordează puternic această problemă în toate aspectele, inclusiv în utilizarea radiațiilor ionizante. În consecință, noile aplicații de ultimă generație ale radiațiilor ionizante au început să fie din ce în ce mai prezente în viața socio-economică în Regiunea Europei de Est, acest proiect fiind o bună oportunitate în susținerea acestor eforturi (prin susținerea creșterii Calității și Siguranței). Centrul regional de schimb de cunoștințe din Europa de Est propus să fie dezvoltat la IFIN-HH, România, ar fi de mare ajutor pentru întreaga regiune.

 

OBIECTIVE

  • Pentru a facilita preluarea de către părțile interesate a producției serviciilor de metrologie cu radiații ionizante, acest proiect urmărește dezvoltarea unui centru regional de împărtășire a cunoștințelor din Europa de Est la IFIN-HH, conceput pentru a sprijini construirea și dezvoltarea capacităților Statelor Membre regionale;
  • Pe lângă furnizarea de suport metrologic în elaborarea procedurilor și a protocoalelor QA fiabile asociate aplicațiilor radiațiilor ionizante, proiectul va sprijini, de asemenea, implementarea națională a Directivei 2013/59 / Euratom a Consiliului care stabilește standardele de bază de securitate pentru protecția împotriva pericolelor care apar din expunerea la radiațiile ionizante;
  • Părțile interesate ale proiectului vor participa atât la schimburi de cunoștințe, cât și la evenimente de instruire și vor susține examene;
  • Un ghid pentru citirea corectă a unui certificat de calibrare va fi emis și difuzat între participanți, pentru evitarea interpretărilor greșite;
  • comparație convențională va fi organizată înainte și după formare la care se așteaptă rezultate îmbunătățite (va fi emis un raport asupra provocărilor comune identificate, precum și un ghid pentru calculul incertitudinii);
  • comparație neconvențională (cu privire la utilizarea metodelor Monte Carlo) va fi efectuată pentru aplicații complexe ale radiațiilor ionizante (va fi emis un raport asupra provocărilor comune identificate);
  • Se va crea o rețea care să conțină infrastructura națională  de metrologie și părțile interesate participante, pentru a se sprijini reciproc (un site web va fi disponibil).

TEHNICI NUCLEARE SI ROLUL AIEA

  • Calibrarea și certificarea instrumentației nucleare.
  • Rolul AIEA va fi acela de a oferi îndrumare, asistență, expertiză și sprijin financiar.

 

CERINȚE PENTRU PARTICIPARE

Orice membru regional care declară că este interesat prin participarea la proiect ca resursă, ca țintă sau ambele. Sunt încurajate să participe institutii naționale de metrologie, autorități naționale de reglementare, organisme naționale de acreditare, companii naționale și private implicate în diferite domenii de activitate legate de aplicarea radiațiilor ionizante (sănătate, energie, industrie), agenții guvernamentale, organizații profesionale relevante.