NoutațiTehnici nucleare și clasice pentru sprijinirea agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice.

Tehnici nucleare și clasice pentru sprijinirea agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice.

Conducerea Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, continuă întrevederile stabilite cu instituțiile care au propus proiecte pentru următorul ciclu de cooperare tehnică.

Astfel, în data de 20.07.2020, la sediul Stațiunii de Cercetare Viticolă Murfatlar, a fost prezentat proiectul cu tema „Tehnici nucleare și clasice pentru sprijinirea agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice”.

Utilizarea simultană a tehnicilor nucleare și clasice conduce la o mai bună înțelegere a consecințelor schimbărilor climatice asupra producției agricole, va optimiza utilizarea resurselor materiale, va proteja mediul și va reduce timpul de analiză, generând beneficii economice și promovând agricultura durabilă.

Eforturile se vor concentra pe promovarea tehnicilor nucleare avansate, spectrometriei de masă, spectrometriei gamma, numărării beta, care stau la baza caracterizării cât mai exacte a resurselor agricole de teren, precum și a resurselor de apă existente.

                        

Proiectul propus sprijină prioritățile și nevoile naționale ale tuturor statelor membre participante în cercetarea și dezvoltarea agricolă și este aliniat la strategia Uniunii Europene stabilită în „A European Green Deal” pentru perioada 2019-2024, care vizează realizarea unei economii și a unei societăți reziliente la provocările legate de schimbările climatice, protejarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale și a ecosistemelor și asigurarea securității alimentare , aprovizionarea și utilizările durabile ale materiilor prime, pentru a răspunde nevoilor unei populații globale în creștere în limitele durabile ale resurselor naturale.

Schimbările climatice reprezintă o amenințare reală și una dintre cele mai mari probleme de mediu, cu consecințe negative pentru agricultura durabilă din cauza ritmului accelerat de manifestare și a incapacității de a se adapta cât mai repede la aceste schimbări precum și a lipsei de strategii adaptate schimbărilor climatice actuale și viitoare.

                                           

În domeniul agriculturii și viticulturii, ne-am confruntat în ultimele decenii cu probleme legate de adaptabilitatea slabă a soiurilor la alternarea perioadelor de secetă cu înghețuri târzii, grindină etc. În viticultură, există un avans al perioadei de recoltare asociat cu o creștere a cantității de zaharuri din must și o scădere a acidității, toate acestea ducând la deprecierea calității vinurilor.

Culturile agricole anuale sunt, de asemenea, afectate de schimbările climatice, necesitând o muncă atentă în îmbunătățirea soiurilor, în adaptarea tehnologiilor de cultură pentru a maximiza utilizarea resurselor abiotice și biotice, în special a resurselor de apă și sol.

Pentru situația actuală în care schimbările climatice cresc în intensitate de la an la an, este un moment extrem de favorabil pentru inițierea și implementarea proiectului propus . Împărtășirea experienței prin întâlniri tehnice, organizarea de cursuri regionale de formare și diseminarea informațiilor sunt metodele prin care considerăm o abordare eficientă a problemelor comune. Aceasta va aduce beneficii socio-economice, o calitate mai bună a produselor în termeni de agricultură durabilă, ceea ce va conduce la o gestionare mai sigură a terenurilor agricole din regiune.

Consorțiul va include participanți foarte diferiți din institutele academice și de cercetare. Acestea combină cea mai bună expertiză în domeniile lor tehnice și științifice. Acest lucru garantează cel mai bun potențial posibil pentru exploatarea rezultatelor acestui proiect.