ArhivăAgenţia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive si ONET Technologies au semnat Memorandumul de Intelegere privind managementul deseurilor radioactive

Agenţia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive si ONET Technologies au semnat Memorandumul de Intelegere privind managementul deseurilor radioactive

În scopul dinamizării relaţiilor de colaborare cu Republica Franceză, după cum rezultă din prevederile „Declaraţiei comune privind instituirea unui Parteneriat Strategic între Franţa şi România”, precum şi pentru reflectarea acţiunilor cuprinse în „Foaia de parcurs” anexată Parteneriatului şi în conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege, Guvernul României a aprobat, prin Memorandumul nr. 6365/17.04.201 (Anexa nr .1), elaborarea şi negocierea de către Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR) a unor proiecte de acorduri de cooperare cu instituţii de profil din Franţa. În acest scop, ANDR a întreprins o serie de consultări cu partenerii francezi din domeniul managementului deşeurilor radioactive, pe subiecte de interes pentru activităţile şi obiectivele ce urmează a fi operate/construite în ţara noastră.
În vederea extinderii relaţiilor de colaborare cu Republica Franceză pe baza Parteneriatului Strategic dintre Franţa şi România, Agenţia Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive a încheiat Memorandumuri de Înţelegere cu AREVA şi ONET Technologies.