Despre noiLegislație în vigoare

Legislație în vigoare

Legi

 

  • LEGE Nr. 360 din 13 decembrie 2005 privind plata obligaţiilor financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA);
  • LEGE Nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, cu modificările şi completările ulterioare.
  • LEGE Nr. 100 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre Republica Socialistă România şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999.
  • LEGE Nr. 105 din 16 iunie 1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997.
  • LEGE Nr. 111 din 10 octombrie 1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • LEGE Nr. 43 din 24 mai 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994;

Ordonanțe

Hotărâri ale Guvernului

Ordine

  • ORDIN nr.11-2019  pentru aprobarea Normelor privind cerințele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive.
  • ORDIN nr. 156 din 14 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deseurilor radioactive.
  • ORDIN nr. 56 din 25 martie 2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea în siguranta a deseurilor radioactive.
  • LEGE nr. 378 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.

Tratate