Gospodarirea deșeurilor radioactiveDepozitarea deșeurilor radioactive din România

Depozitarea deșeurilor radioactive din România

In conformitate cu „Normele fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive (NDR-01)” emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN)  fluxul deseurilor radioactive cuprinde o etapa de depozitare intermediara si o etapa de depozitare definitiva.

Depozitarea intermediară a deseurilor radioactive implica mentinerea deseurilor radioactive astfel încât:

  • să fie asigurata izolarea, protectia populatiei si a mediului si monitorizarea;
  • să fie asigurate actiuni cum ar fi: tratarea, conditionarea si depozitarea definitiva.

In unele cazuri depozitarea intermediara poate fi practicata din considerente tehnice cum ar fi:

  • stocarea deseurilor de viata scurta pentru asigurarea dezintegrarii si apoi eliberarea nerestrictiva;
  • stocarea deseurilor inalt active din considerente termice inainte de depozitarea geologica.

In conformitate cu legislatia in vigoare, responsabilitatea pentru depozitarea intermediara a deseurilor radioactive revine producatorilor de deseuri.

Depozitarea definitivă este ultima etapa din sistemul de gospodarire a deşeurilor radioactive. Aceasta consta in principal in plasarea deseurilor radioactive in instalatii de depozitare cu asigurarea unei securitati rezonabile, fara intentia de a fi mutate si fara a asigura supravegherea si intretinerea pe termen lung. Securitatea este in principal realizata prin concentrare si retinere care implica izolarea deseurilor radioactive condiţionate in depozitul definitiv.

Responsabilitatea pentru depozitarea definitiva a deseurilor radioactive, implicand activitatile de amplasare, proiectare, constructie, operare, inchidere si monitorizare post-inchidere a depozitelor definitive, revine Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive.