Gospodarirea deșeurilor radioactiveSurse și tipuri de deșeuri radioactive

Surse și tipuri de deșeuri radioactive

Deseurile radioactive rezulta, in principal, din trei tipuri de activitati:

A. extractia si prepararea minereurilor de uraniu

1. deseuri radioactive rezultate din mineritul si prelucrarea minereurilor de uraniu

B. producerea de energie electrica pe cale nucleara

1. combustibil nuclear uzat rezultat din operarea reactorilor nucleari energetici

2. deseuri radioactive rezultate din fabricarea combustibilului nuclear si operarea reactorilor nucleari energetici

3. deseuri radioactive rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare din sectorul energetic

C. activitati institutionale (aplicatii ale tehnicilor si tehnologiilor nucleare in medicina, industrie, agricultura si cercetare)

1. combustibil nuclear uzat rezultat din operarea reactorilor nucleari de cercetare

2. deseuri radioactive rezultate din operarea reactorilor nucleari de cercetare

3. deseuri radioactive rezultate din producerea si utilizarea radionuclizilor

4. deseuri radioactive rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare din sectorul institutional

5. surse inchise uzate

Principalii generatori de deseuri radioactive din Romania si tipurile de deseuri generate de acestia sunt prezentate in tabelul de mai jos:

1 Societatea Naţională Nuclearelectrica SA (SNN)
1.1 Sucursala CNE Cernavodă (Unitatea 1 şi 2)
– combustibil nuclear uzat rezultat din operarea celor 2 reactoare nucleare energetice tip CANDU
– deşeuri radioactive (solide, lichide, mixte) rezultate din operarea şi întreţinerea celor 2 reactoare nucleare energetice tip CANDU
1.2 Sucursala FCN Piteşti
– deşeuri radioactive (solide şi lichide) rezultate din fabricarea combustibilului nuclear tip CANDU
2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH)
– combustibil nuclear uzat rezultat din operarea reactorului nuclear de cercetare tip VVR-S, oprit in 1997
– deşeuri radioactive (lichide, solide, surse închise uzate) generate de instalaţiile nucleare şi radiologice din IFIN-HH
– deseuri radioactive rezultate din dezafectarea reactorului nuclear de cercetare tip VVR-S
3 Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN)
3.1 Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti (ICN)
– combustibil nuclear uzat rezultat din operarea reactorilor nucleari de cercetare tip TRIGA
– deşeuri radioactive (solide, lichide, surse închise uzate) generate de instalalaţiile nucleare şi radiologice din SCN
4 Compania Naţională a Uraniului SA (CNU)
4.1 Sucursala Feldioara
– slam radioactiv rezultat din procesarea minereului de uraniu
– deşeuri radioactive solide generate de instalaţiile nucleare/radiologice ale sucursalei
4.2 Sucursalele Suceava, Banat şi Bihor
– roci sterile şi radioactive rezultate din activităţile de cercetare şi extracţie minereuri de uraniu
5 Alti generatori (minori) de deseuri radioactive de pe cuprinsul Romaniei
5.1 Medicina, industrie, agricultura, etc
– deşeuri radioactive (solide, lichide, surse închise uzate) generate de instalaţiile nucleare şi radiologice din spitale, fabrici, laboratoare, etc.