Despre noiMisiune și obiectiveMisiune și funcții

Misiune și funcții

MISIUNEA AGENŢIEI NUCLEARE ŞI PENTRU DEŞEURI RADIOACTIVE

 

Mandatul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive constă în acordarea, cu profesionalism şi în limitele prevăzute de lege, de asistenţă tehnică de specialitate Guvernului în privinţa procesului de formulare şi adoptare a politicilor de promovare şi dezvoltare a aplicaţiilor paşnice, energetice şi ne – energetice, ale energiei nucleare şi de gestionare în deplină siguranţă a deşeurilor radioactive în România.

 

 1. VIZIUNE

Prin acţiunile sale profesioniste şi responsabile, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive va spori gradul de vizibilitate şi eficienţa domeniului nuclear din România, asigurând un climat de încredere, stabilitate şi siguranţă, atât pentru cetăţeni şi autorităţi ale statului cât şi pentru organismele internaţionale de profil. Totodată, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive îşi va concentra eforturile în direcţia creşterii gradului de acceptanţă al publicului în ceea ce priveşte utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, promovând beneficiile acesteia în toate laturile vieţii sociale.

 

 1. MISIUNE

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive îşi aduce contribuţia, prin mijloace specifice, la dezvoltarea durabilă a României, prin promovarea şi dezvoltarea aplicaţiilor exclusiv paşnice din domeniul nuclear şi prin depozitarea definitivă în deplină siguranţă, la nivel naţional, a deşeurilor radioactive.

 

 1. VALORI COMUNE
 • Onestitate, transparenţă şi integritate: comunicare eficientă la nivel individual şi instituţional, bazată pe adevăr şi respect reciproc şi prin creşterea calităţii şi transparenţei actului administrativ, prin promovarea unui management performant; bună-credinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, comportament etic;
 • Receptivitate: identificarea necesităţilor specifice instituţiilor din domeniul nuclear, promovarea cooperării şi muncii în echipă, receptivitate la tendinţe novatoare precum şi prin stimularea iniţiativei operatorilor economici, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.
 • Adaptabilitate, disponibilitate: o bună cooperare şi colaborare atât între departamente, cât şi cu partenerii externi, în elaborarea politicilor publice specifice domeniilor de activitate, abordarea şi soluţionarea problemelor intervenite în desfăşurarea activităţii, dialog deschis cu cetăţenii;
 • Profesionalism: atribuţiile de serviciu sunt îndeplinite cu competenţă, eficienţă şi conştiinciozitate de către angajaţi bine pregătiţi profesional şi potriviţi fiecărui post, cu atitudine proactivă, dedicaţi perfecţionării continue şi îmbunătăţirii propriilor performanţe, ţinând cont de obiectivele instituţionale;
 • Responsabilitate: faţă de cetăţeni, resurse şi rezultatele activităţii instituţiei.

 

 1. PRINCIPII

Principiile care stau la baza activităţii AN&DR sunt:

 • Administrarea eficientă şi responsabilă;
 • Legalitatea;
 • Protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător precum şi a generaţiilor viitoare;

Menţinerea generării deşeurilor radioactive la un nivel rezonabil prin politici coerente privind promovarea şi dezvoltarea aplicaţiilor exclusiv paşnice, energetice şi non-energetice ale energiei nucleare.