Interes publicAchiziții publiceAnunțuri achiziții21.04.2022 „Elaborare Studiu privind revizuirea cuantumului contribuțiilor pentru constituirea resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare și radiologice”.

21.04.2022 „Elaborare Studiu privind revizuirea cuantumului contribuțiilor pentru constituirea resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare și radiologice”.

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive achiziţionează, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind  achiziţiile publice, prin procedură simplificată, servicii pentru Elaborare Studiu privind revizuirea cuantumului contribuțiilor pentru constituirea resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare și radiologice”.
Documentaţia de atrbuire este disponibilă în SICAP – Anunturi de participare simplificate –  SCN1105670/21.04.2022.