NoutațiAtestarea Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia – Hulubei (IFIN-HH) ca singurul Laborator Standard Secundar in Dozimetrie – SSDL (Secondary Standard Dosimetry Laboratory) in reteaua IAEA/WHO-SSDL, din România

Atestarea Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia – Hulubei (IFIN-HH) ca singurul Laborator Standard Secundar in Dozimetrie – SSDL (Secondary Standard Dosimetry Laboratory) in reteaua IAEA/WHO-SSDL, din România

 

Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive (ANDR), autoritatea națională competentă în domeniul promovării, dezvoltării și monitorizării activităților pașnice nucleare, are deosebita placere de a anunța atestarea Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia – Hulubei (IFIN-HH) ca singurul Laborator Standard Secundar in Dozimetrie – SSDL (Secondary Standard Dosimetry Laboratory) in reteaua IAEA/WHO-SSDL, din România.

 

Menționăm faptul că rezultatul obținut se datorează eforturilor susținute de către ANDR către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), de a promova pe plan international nivelul de excelenta al activitatii IFINHH, si totodata de a veni în sprijinul IFIN-HH pentru concretizarea acestui demers deosebit de important la nivel național.

 

Apartenența la rețeaua internațională a laboratoarelor SSDL asigură atât realizarea și consolidarea lanțului național de trasabilitate metrologică în domeniul dozimetriei medicale (prin etalonarea aparaturii dozimetrice din unitățile medicale nțtionale) cât și mai ales obținerea echivalentei acestuia la nivel mondial (prin participarea la comparari internationale organizate de catre reteaua SSDL a AIEA/WHO).

 

Importanța obținerii statutului de Laborator Standard Secundar in Dozimetrie – SSDL

 

În contextul în care aplicatiile medicale ale radiatiilor ionizante se extind rapid atât la nivel internațional cât și național, impactul unei verigi lipsă în lanțul de trasabilitate metrologică poate avea un impact negativ major. Datorită dezvoltării continue de noi tehnici și tehnologii de ultimă oră în medicina nucleara, importanța menținerii capabilității

dozimetrice disponibile la nivel național la cel mai înalt nivel, este de o importanță majoră, deziderat ce poate fi obținut doar prin implicarea continuă în proiectele de cercetare specifice din cadrul rețelei SSDL/AIEA.

 

Argumentele tehnice care au stat la baza desemnării IFIN-HH membru in reteaua IAEA/WHO-SSDL sunt următoarele:

 • este institut desemnat la nivel national de catre BRML-INM pentru metrologia radiațiilor ionizante;
 • este membru național în cadrul TC-IR (Comitetul tehnic pentru radiații ionizante) al EURAMET (Asociația Europeană a Institutelor Naționale de Metrologie);
 • are statutul unic de Standard Național.pentru radioactivitate;
 • este membru al CCRJ (II) – BIPM (Comitetul consultativ pentru radiații ionizante – Bureau International des Poids and Measures);
 • este membru votant instituțional în cadrul EURADOS (European Radiation Dosimetry Group);
 • este standard primar în activitate și standard secundar în doză;
 • este acreditat de RENAR (Organismul Național de Acreditare) în conformitate cu standardul ISO 17025: 2018 pentru furnizarea de servicii de metrologie către terți (calibrări);
 • diseminează la nivel național unitățile de măsurare specifice câmpului radiațiilor ionizante prin serviciile de metrologie furnizate (asigură lanțul național de trasabilitate a metrologiei în domeniul radiațiilor ionizante);
 • participă continuu la comparări internaționale, asigurând echivalența internațională a lanțului național de trasabilitate metrologică;
 • este desemnat de CNCAN să furnizeze servicii de calibrare și surse standard unor terțe părți;
 • deține CMC-uri publicate pe pagina web BIPM, demonstrând „capacitatea de calibrare și măsurare”;
 • are o lungă experiență în participarea la proiecte naționale și internaționale de cercetare în domeniul metrologiei, precum și în colaborarea în cadrul programelor AIEA;
 • a prezentat o propunere de proiect în cadrul Ciclului de cooperare tehnică IAEA 2022-2023, prin care dorește să dezvolte la IFIN-HH un centru regional pentru excelență în domeniul metrologiei radiațiilor ionizante;
 • este partener în patru noi proiecte europene de cercetare în domeniul metrologiei (EMPIR – Programul european de metrologie pentru inovare și cercetare , 2020-2024).

Certificate of Membership IAEA_WHO SSDL Network