Noutați”Înființarea unui centru de formare națională pentru îmbunătățirea siguranței și calității Serviciilor de radioterapie în România”

”Înființarea unui centru de formare națională pentru îmbunătățirea siguranței și calității Serviciilor de radioterapie în România”

În data de 03.08.2020, la sediul Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive a avut loc o întrevedere cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății, și ai Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, în vederea prezentării proiectului propus pentru ciclul de cooperare tehnică cu AIEA 2022 – 2023, cu tema :”Înființarea unui centru de formare națională pentru îmbunătățirea siguranței și calității Serviciilor de radioterapie în România”.

Necesitățile de dezvoltare și consolidare a capacității umane și instituționale pentru îmbunătățirea infrastructurii de asistență medicală reprezintă o prioritate națională.

De asemenea, în contextul pandemiei fără precedent, care este o provocare majoră a sistemelor de sănătate din întreaga lume, este nevoie de menținerea de servicii pentru pacienți.

Implementarea proiectului va oferi un impuls eforturilor de modernizare a infrastructurii de radioterapie din România, precum și îmbunătățirea și dezvoltarea radioterapiei și a posibilităților de tratament pentru pacientii cu cancer. Astfel, pacienților români bolnavi de cancer li se va facilita accesul la tratament de înaltă calitate prin creșterea calificarii profesionale a personalului medical.

În ciuda eforturilor din ultimii ani pentru modernizarea centrelor cu echipamente noi, majoritatea departamentelor de radioterapie  încă se confruntă cu un deficit de personal instruit și calificat, în special fizicieni medicali și tehnologi radioterapeuti.

Acest lucru a fost clar subliniat în toate rapoartele misiunii de experți ai AIEA. Exista recomandari  ale experților AIEA către toate instituțiile implicate în vederea abordării cu prioritate a  aceastei probleme.

Beneficiile și avantajele unui astfel de centru de formare în domeniul radioterapiei, menționat și de experții AIEA în timpul misiunilor lor sunt:

– existența unui centru național de pregătire ar putea deservi toți cursanții în RT și grupuri profesionale

– mai puține întârzieri în procedurile clinice

-Educația și formarea se vor desfășura în limba română, dar  în același timp, vor fi disponibile prezentări în limba engleză pentru familiarizarea cursanților cu vocabularul de care vor avea nevoie mai târziu;

Trebuie menționat faptul că, datorită complexității proiectului și a crizei de coronavirus fără precedent care ne-a afectat pe toți, o astfel de unitate de instruire are nevoie de mai mult efort din partea tuturor părților implicate decât a fost anticipat.

Rolul Agenției Internaționale petru Energie Atomică și al tehnologiei nucleare

 În prezent, radioterapia nu se poate înlocui cu nicio altă metodă, aceasta fiind o metodă complementară în domeniul oncologiei cu efect sinergic în beneficiul pacientului. Pentru personalul implicat în tratamentul cu radioterapie, acest domeniu este unul foarte solicitant. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate implică, de asemenea, o calificare adecvată coroborată cu educația academică și un sistem continu de dezvoltare.

Rolul AIEA constă în:

-sprijin și supraveghere pentru stabilirea centrului national de pregătire  în conformitate cu dezvoltarea actuală în domeniu și recomandările AIEA (de exemplu, misiuni de experți, echipamente);

– sprijin financiar pentru extinderea capacităților centrului national de pregătire  și pentru îmbunătățirea siguranței și calității serviciilor de radioterapie;

– experți internaționali pentru cursuri naționale de formare și ateliere pentru toate cele trei grupuri profesionale din domeniul radioterapiei.

– sprijin pentru specializarea în străinătate (vizite științifice, burse, reuniuni internaționale)