AnunțuriAGENTIA NUCLEARA SI PENTRU DESEURI RADIOACTIVE (ANDR), titular al „PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA), amplasat in COM. SALIGNY, JUD. CONSTANTA, anunta publicul interesat ca in conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a fost depusa documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea „PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA)

AGENTIA NUCLEARA SI PENTRU DESEURI RADIOACTIVE (ANDR), titular al „PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA), amplasat in COM. SALIGNY, JUD. CONSTANTA, anunta publicul interesat ca in conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a fost depusa documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea „PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA)

Notificare APM inregistrata

Memoriu mediu PUZ DFDSMA_Rev1_13.10.2021_depus

anunt 15 zile PUZ DFDSMA – publicare pagina web luni, 18.10.2021

anunt 18 zile PUZ DFDSMA