AnunțuriAnunț mediu AGENȚIA NUCLEARĂ ȘI PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE

Anunț mediu AGENȚIA NUCLEARĂ ȘI PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE

Anunț mediu AGENȚIA NUCLEARĂ ȘI PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE, cu sediul în municipiul București, sector 1, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, titulara notificării privind Planul Urbanistic Zonal pentru: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – DEPOZIT FINAL DE DEȘEURI DE SLABĂ ȘI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA), în extravilanul comunei Saligny, județ Constanța, anunță publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei de încadrare din ședința CSC din data de 30.03.2022, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare cu Aviz de Mediu (necesită evaluare de mediu și nu necesită elaborarea studiului de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare cu Aviz de Mediu). Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le transmite, în scris, Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, telefon/fax 0241/546.696, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Decizie Nr24 din 01 04 2022

Anunt mica publicitate