Interes publicAchiziții publiceAnunțuri achizițiiERATA-Invitatie participare- Achizitie directa Centrala Telefonica Digitala

ERATA-Invitatie participare- Achizitie directa Centrala Telefonica Digitala

ANDR a decis posibilitatea prelungirii termenului de depunere a ofertelor pana la data de 29.09.2017, ora 14:30 in contextul unei solicitari exprese a unui operator economic si in urma altor cereri de clarificari transmise pana la acest moment . ANDR considera ca prelungirea termenului de depunere a ofertelor va oferi posibilitatea tuturor operatorilor economici interesati sa ia cunostinta de documentele procedurii, de raspunsurile ANDR la clarificari si sa elaboreze o oferta, situatie care va asigura accesul mai multor ofertanti si va favoriza competitivitatea in cadrul procedurii de atribuire.

Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive (A.N.D.R.) achiziționează, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin achiziție directa “ centrala telefonica digitala“.

Regăsiți aici invitația de participare.