AnunțuriFINAL REPORT ARTEMIS ROMANIA

FINAL REPORT ARTEMIS ROMANIA

„În perioada 13-22 martie 2022 a avut loc în România, o misiune a Serviciului Integrat de Evaluare pentru Gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, dezafectare și remediere (ARTEMIS), din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Obiectivul misiunii ARTEMIS a fost acela de a furniza o evaluare internațională independentă a Cadrului național al României  aplicabil și a Strategiei naționale pe teremen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Conform concluziilor Raportului ARTEMIS  România se află într-o poziție bună pentru a continua să respecte standardele de siguranță și  gestionare responsabilă a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, existand totodata o serie de aspecte cu posibilități de îmbunătățire în ceea ce privește politica și strategia de gestionare a deșeurilor radioactive, dezvoltarea instalațiilor de depozitare definitivă planificate, resursele umane si financiare, precum și consolidarea capacităților naționale necesare pentru punerea în aplicare a strategiei de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat.”

FINAL report ARTEMIS ROMANIA (1)