ArhivăComunicat presa – Vizită experți NEA/OECD

Comunicat presa – Vizită experți NEA/OECD

La data de 02.02.2017,  președintele Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, dl. Horia Grama a primit o delegație de experți din cadrul NEA/OECD ( Nuclear Energy Agency/ Organisation for Economic Co-operation and Development ), condusă de dl.Daniel Iracane- director General Adjunct NEA. La întâlnire au fost prezenți din partea Ministerului Economiei – dna Anca Chiser, Secretar de Stat, precum si reprezentanți ai principalilor generatori de deșeuri radioactive  RATEN, IFIN-HH, SNN.

Delegația NEA a fost insoțită pe tot parcursul discuțiilor de doamna Elena Popescu, director general, Direcția Generală Politici Energetice din cadrul Ministerului Energiei.

Discuțiile au debutat cu o alocuțiune a Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Economiei, doamna Anca Chiser, care a reprezentat succint prioritățile naționale în ceea ce privește managementul deșeurilor radioactive, precum și aspecte legate de reglementarea cadrului juridic aferent achitarii contribuției la NEA/OECD.

Președintele ANDR, a subliniat importanța participării specialiștilor români la activitățile desfășurate de NEA precum și în cadrul grupurilor de lucru NEA, aspect ce a fost reiterat de dl. Iracane pe parcursul discuțiilor purtate. Alături de reprezentanții celorlalte instituții abilitate, reprezentanții ANDR au răspuns întrebărilor adresate de experții NEA, întrebări ce au abordat aspecte specifice precum gestionarea fondului, inventarul național de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat, precum și de etapele de realizare a depozitului de suprafață DFDSMA,  depozitul geologic cât și pentru Depozitul Național de Deșeuri Radioactive – Baița Bihor.

Agenția pentru Energie Nucleară  este o agenție interguvernamentală care facilitează cooperarea între țările cu infrastructuri avansate de tehnologie nucleară pentru a căuta excelența în domeniul securității nucleare, tehnologie, știință, mediu, și drept.

Misiunea NEA este de a sprijini țările membre în menținerea și dezvoltarea continuă, prin cooperare internațională, a bazelor științifice, tehnologice și juridice necesare pentru o utilizare sigură, ecologică, rațională și economică a energiei nucleare în scopuri pașnice. Aceasta se furnizează evaluări de autoritate și realizează înțelegeri comune cu privire la aspectele-cheie ca introducere pentru deciziile guvernului privind politica energetică nucleară și în principal pe analize OCDE în domenii precum energia și dezvoltarea durabilă a economiilor cu emisii scăzute de carbon.

Trebuie precizat faptul că România și-a asumat aderarea la NEA/OECD ca obiectiv major, în sprjinul acestui deziderat implicându-se în comitetele organizației și având o substanțială participare la structurile de lucru, motiv pentru care se bucură de o apreciere generală favorabilă.

Compartimentul Relații publice și Mass-Media

Comunicat presa – Vizită experți NEA/OECD