EvenimenteARTEMIS Review of Romania`s National Programme on Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management

ARTEMIS Review of Romania`s National Programme on Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management

 

Comunicat ARTEMIS

IAEA Mission Finds Romania Committed to Safe Management of Radioactive Waste

În perioada 13-22 martie 2022 a avut loc în România, o misiune a Serviciului Integrat de Evaluare pentru Gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, dezafectare și remediere (ARTEMIS), din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). România, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive a solicitat această evaluare ARTEMIS pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de stabilire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și sigură a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Misiunea de evaluare ARTEMIS se bazează pe standardele de securitate și pe orientările tehnice ale AIEA, precum și pe bunele practici internaționale.

Obiectivul misiunii ARTEMIS a fost acela de a furniza o evaluare internațională independentă a Cadrului național al României  aplicabil și a Strategiei naționale pe teremen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Desfășurarea lucrărilor misiunii ARTEMIS din România a fost coordonată de către Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, iar pe parcursul misiunii au participat specialiști din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,  Societății Naționale Nuclearelectrica SA (CNE Cernavodă și Energonuclear), Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN  ICN și RATEN CITON ) și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei.

Evaluarea ARTEMIS în România a fost efectuată de o echipă formată din șase experți internaționali de prestigiu din domeniul gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat din state membre ale AIEA, precum Belgia, Franța, Germania, Polonia, Spania și Regatul Unit al Marii Britanii, sprijiniți de trei membri ai personalului AIEA care au asigurat coordonarea și suportul administrativ. De asemenea au fost prezenți in calitate de observatori un reprezenant al Comisiei Europene și un reprezentant al Olandei, țară care urmează să desfășoare o misiune ARTEMIS in perioada urmatoare.

Echipa de evaluare ARTEMIS pe parcursul celor 10 zile de discuții interactive a constatat un progres seminificativ privind dezvoltarea unei Strategii pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, aprobată recent de Guvernul României prin HG 102/2022, precum și o planificare ambitioasă de dezvoltare a proiectelor de depozitare definită a deșeurilor radioactive: punerea în operare a Depozitului Final de Deșeuri Slab și Mediu Active (DFDSMA , în anul 2028) și a Depozitului Geologic de Adâncime (DGR, în anul 2055).

Astfel România se află într-o poziție bună pentru a continua să respecte standardele de siguranță și  gestionare responsabilă a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, concluziile misiunii de experții  fiind că există o serie de aspecte cu posibilități de îmbunătățire în ceea ce privește (i) politica și strategia de gestionare a deșeurilor radioactive, (ii) dezvoltarea instalațiilor de depozitare definitivă planificate și (iii) resursele umane, financiare și consolidarea capacităților naționale necesare pentru punerea în aplicare a strategiei de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat.