EvenimenteMISIUNE EXPERTI 19-23.06.2017

MISIUNE EXPERTI 19-23.06.2017

În perioada 19-23.06.2017 ANDR în colaborare cu AIEA organizează o misiune de experţi AIEA cu titlul „Inventarul de deşeuri radioactive” în cadrul proiectului de cooperare ROM 9035.

Implementarea misiunii de experţi  presupune  susţinerea de către specialiştii români a unor prezentări care sa evidenţieze:

a) cadrul legislativ în vigoare privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat;

b) sistemul de clasificare a deşeurilor radioactive utilizat în România;

c) procedurile utilizate de producătorii de deşeuri în vederea raportării la ANDR a inventarului de deşeuri;

d) aplicaţia software existentă şi procedurile utilizate de ANDR în vederea actualizării anuale şi raportării periodice a inventarului naţional de deşeuri radioactive.

În cadrul acestei manifestări vor susţine lucrări experţi români din cadrul CNCAN, IFIN HH, SNN, RATEN-ICN si ANDR.