Interes publicAchiziții publiceAnunțuri achiziții11.02.2021 – Anunt achizitie Servicii pentru Elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Depozitul Final de Deşeuri de Slabă şi Medie Activitate Saligny”.

11.02.2021 – Anunt achizitie Servicii pentru Elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Depozitul Final de Deşeuri de Slabă şi Medie Activitate Saligny”.

Anunt achizitie  Servicii pentru Elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Depozitul Final de Deşeuri de Slabă şi Medie Activitate Saligny”.

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive achiziţionează, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind  achiziţiile publice, prin procedură simplificată, servicii pentru Elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Depozitul Final de Deşeuri de Slabă şi Medie Activitate Saligny

Documentaţia de atrbuire este disponibilă în SICAP – Anunturi de participare simplificate –  SCN[1081938]/11.02.2021.