Interes publicAchiziții publiceAnunțuri achiziții22.03.2022 „Servicii elaborare studiu privind revizuirea cuantumului contribuțiilor pentru constituirea resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare și radiologice”

22.03.2022 „Servicii elaborare studiu privind revizuirea cuantumului contribuțiilor pentru constituirea resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare și radiologice”

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive achiziţionează, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind  achiziţiile publice, prin procedură simplificată, „ Servicii elaborare studiu privind revizuirea cuantumului contribuțiilor pentru constituirea resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare și radiologice”.
Documentaţia de atrbuire este disponibilă în SICAP – Anunturi de participare simplificate –  SCN1103371/22.03.2022