Cooperare internaționalăANDR – punct național de contact cu IAEAAgenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR) susține proiectele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP)

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR) susține proiectele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP)

Întărirea colaborării internaţionale în domeniul nuclear reprezintă un element esenţial în vederea atingerii obiectivelor referitoare la asigurarea suportului necesar în domeniul promovării, dezvoltării şi monitorizării activităţilor nucleare din ţara noastră, precum şi în domeniul managementului deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă a acestora, în conformitate cu prerogativele legale în vigoare.

În acest context, ANDR a continuat să desfăşoare acţiuni de cooperare cu organizaţiile internaţionale din domeniul nuclear, să iniţieze demersurile necesare încheierii documentelor de cooperare la nivel guvernamental şi departamental, în domeniul său de competenţă.

În calitatea sa de punct national de contact în relația cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică AIEA Viena în ceea ce privește desfășurarea Programului de Cooperare Tehnică, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR) are printre altele, urmatoarele atribuții:

  • coordonează proiectele naţionale şi regionale în care institutele româneşti sunt implicate;
  • promovează pentru ciclul de cooperare tehnică cu AIEA 2022 – 2023 – propunerile de proiecte naţionale şi regionale iniţiate de institutele româneşti care îşi desfăşoară activitatea în domeniul nuclear;

Astfel, în vederea îndeplinirii atribuțiilor privind promovarea proiectelor regionale initiate de institutele românești pentru ciclul de cooperare tehnică cu AIEA 2022 – 2023, astăzi 14.07.2020 conducerea ANDR a avut o întrevedere cu reprezentanții Institutului Național de Sănătate  Publică, la sediul ISPB, în vederea prezentării de către aceștia a 3 proiecte:

  1. Îmbunătățirea capacității rețelelor naționale a Statelor Membre privind controlul si monitorizarea nivelurilor de radioactivitate în apa potabilă și în produsele alimentare
  2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a deșeurilor radioactive medicale
  3. Îmbunătățirea capacității de control a riscurile pentru public ca urmare a gestionării deșeurilor radioactive, prin comunicare și implicarea comunităților

 

Îmbunătățirea capacității rețelelor naționale a Statelor Membre AIEA privind controlul si monitorizarea nivelurilor de radioactivitate în apă potabilă și în produsele alimentare

Scopul principal al acestui proiect este de a dezvolta și moderniza capacitatea laboratoarelor existente  din cadrul rețelelor de laboratoare de igienă a radiațiilor aparținând Ministerulor Sănătății din Statele Membre AIEA pentru a asigura performanța în controlul si monitorizarea nivelurilor de radioactivitate în apă potabilă și în produsele alimentare prin introducerea de tehnici nucleare moderne, perfecționarea personalului (fizicieni, chimiști), formare de profesioniști, dezvoltarea de ghiduri, aplicarea de bune practici, îmbunătățirea metodologiei de evaluare a factorilor de risc asupra sănătății.

Modificarea radioactivităţii apei potabile si alimentului se poate realiza prin creşterea conţinutului în elemente radioactive naturale datorat industrializării excesive (producerea materiei prime prin folosirea de îngrăşăminte, concentrate în hrana animalelor), prin apariţia radionuclizilor artificiali ce parcurg căile de transfer până la lanţul alimentar (din efluenţii industriilor nucleare; din teste, incidente/ accidente nucleare ce pot genera situaţii de criză).

Programul regional de cooperare tehnică al AIEA in Europa urmărește să consolideze colaborarea dintre Statele Membre în domeniul sănătății publice și al dezvoltării resurselor umane, gestionării cunoștințelor în domeniul controlului si monitorizării nivelurilor de radioactivitate în apă potabilă și în produsele alimentare.

Astfel, prin îndeplinirea obligațiilor structurilor Ministerului Sănătății privind aplicarea legislației naționale în ceea ce privește controlul radioactivității apei potabile se asigură și îndeplinirea obligațiilor de raportare către Comisia Europenă (CE) a datelor privind calitatea apei potabile și a alimentelor în România.

 

Îmbunătățirea capacității de gestionare a deșeurilor radioactive medicale

Un alt atribut al programului regional de cooperare tehnică al AIEA este acela de a consolida colaborarea dintre statele membre în domeniul activităților de gestionare a deșeurilor radioactive, inclusiv a deșeurilor radioactive generate de sectorul medical, spitale.

Gestionarea deșeurilor radioactive provenite din spitale este o preocupare majoră în diferitele tipuri de deșeuri urbane, astfel încât acestea ar trebui gestionate prin politici și metode adecvate. În plus, având în vedere că serviciile de medicină nucleară atât pentru diagnostic, cât și pentru tratare sunt în creștere în România, elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și metodelor de reglementare în ceea ce privește gestionarea deșeurilor radioactive provenite din spitale necesită un model bun.

 

Îmbunătățirea capacității de control a riscurilor pentru public ca urmare a gestionării deșeurilor radioactive, prin comunicare și implicarea comunităților

 Este de notorietate că gestionarea deșeurilor radioactive necesită nu doar o evaluare tehnică solidă a riscului, ci și participarea, consultarea și implicarea publicului cu comunitățile potențial afectate de riscurile asociate. Astfel Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), urmărește intensificarea cooperării între statele membre în domeniul activităților de gestionare a deșeurilor radioactive, inclusiv comunicarea și acceptanta publică.

Cercetarea percepției sociale a riscului a arătat în mod constant că evoluțiile tehnologice pot declanșa îngrijorarea publicului.

Dezvoltarea de instrumente de comunicare și consultare strategice ce vin în sprijinul autorităților de reglementare și factorilor de decizie politică în îndeplinirea atribuțiilor acestora, va contribui la o punere în aplicare mai eficientă a strategiei de comunicare in ceea ce priveste gestionarea deșeurilor radioactive și va spori capacitatea de a controla riscurile pentru publicul tintă.