EvenimenteANDR prezentă la cea de-a 64-a Conferință Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA)

ANDR prezentă la cea de-a 64-a Conferință Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA)

 

În perioada 21-25 septembrie 2020, a avut loc la Viena cea de-a 64-a Conferință Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), eveniment reprezentat cu succes de către delegații Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive și cei ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin participarea D-lui Secretar de Stat, Niculae Havrileț și a D-lui Secretar General- Radu Chiurtu.

 

În paralel cu agenda Conferintei, împărțită în sesiuni plenare și reuniuni tehnice în care au fost abordate numeroase teme precum securitatea nucleară, cooperarea tehnică, siguranța transportului și deșeurilor radioactive, consolidarea activităților agenției, aplicarea garanțiilor în Orientul Mijlociu, bugetul și contribuțiile la Fondul de Siguranță Nucleară, reprezentanții celor doua instituții au participat la o serie de întâlniri bilaterale, întâlniri tehnice, precum și întâlniri cu ofițerii financiari ai AIEA și cu noul Director al Departamentului de Cooperare Tehnică AIEA – Europa.

 

Teme importante și de interes major au fost atinse în cadrul discuțiilor, prilej de consolidare a relațiilor de cooperare dintre România, prin ANDR – punct național de contact și AIEA precum și la intensificarea cooperarii cu celelalte State Membre și organizații internaționale.

Astfel, menționăm principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirilor:

 

  • Propunerile de proiecte regionale, pentru ciclul 2022-2023, prin care instituțiile din România vor primi asistență tehnică din partea AIEA;
  • Propunerile de proiecte naționale elaborate de instituțiile românești în domeniile sănătății, securității nucleare, managementul deșeurilor radioactive, securității alimentare și prevenirii bolilor transmise de vectori, ce se vor implementa în cadrul Proiectelor de Cooperare Tehnică cu AIEA 2022-2023;
  • Implementarea proiectelor naționale aflate în derulare în cadrul ciclului de cooperare tehnică 2020-2021 și modalități de diminuare a întârzierilor ce pot fi cauzate de pandemia de Covid-19;
  • Identificarea unor soluții viabile în ceea ce privește organizarea de misiuni de experți la distanță în scopul evaluării unor documentații în domeniul medical;

 

De asemenea, în marja Conferinței Generale a AIEA, reprezentanții celor două autorități au participat la:

 

  • Întâlnire bilaterală cu Președintele Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) din Republica Moldova, în vederea dezvoltării cooperării în domeniul gestionării în siguranță a deșeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, precum și în domeniul promovării utilizării energiei nucleare în mod exclusiv pașnic.
  • Întâlnire cu Directorul General al Agenției pentru Energie Nucleară (NEA) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul căreia temele de discuții au fost legate de provocările industriei nucleare la nivel regional  si global, investitii în dezvoltarea de noi capacitati nucleare, management-ul deseurilor radioactive, precum și dezvoltarea resurselor umane în domeniul nuclear, taxonomia. Excelența Sa, dl.William D. Magwood IV a apreciat colaborarea extraordinară pe care România, prin ANDR o are cu NEA și a subliniat aportul deosebit de valoros pe care specialiștii români  îl aduc prin participarea acestora la grupurile și comitetele de lucru din cadrul NEA. Totodată, a fost prezentat succint programul ANDR în ceea ce privește implementarea graficului DFDSMA și activitățile întreprinse în scopul dezvoltării unui depozit geologic de adâncime.

 

  • participare la lucrările Forumul Științific ”Nuclear Power and the Clean EnergyTransition” care s-a desfășurat în perioada 22-23 septembrie 2020, ale cărui dezbateri au fost concentrate pe rezultatele științifice şi tehnologice disponibile în prezent pentru utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare în toate domeniile. Forumul a fost împărțit în 4 sesiuni de interes pentru activitatea ANDR, și anume: Inovații pentru realizarea unei tranziții către energie curate, Contribuția energiei nucleare la „decarbonizarea profundă”, Inovații pentru un viitor durabil: gestionarea ciclului de viață al energiei, precum și Promovarea tranziției către energie curată;

 

  • Întâlniri cu reprezentanții tehnici ai AIEA :
  • Discuții în vederea prezentării progreselor înregistrate de ANDR în ceea ce privește DFDSMA, dar și cu rolul de a solicita sprijin în demersurile ANDR privind construcția viitorului depozit geologic, inclusiv în procesul de selectare a rocii gazdă;

Subliniem de asemenea, faptul că reprezentanții ANDR și MEEMA și-au exprimat aprecierea mulțumind Departamentului de Cooperare Tehnică al AIEA pentru sprijinul prompt acordat României prin furnizarea de echipamente și  materiale necesare pentru testarea Covid-19 ( Spitalul de Urgență Drobeta-Turnu Severin, Spitalul de Urgență Resita, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala din cadrul ANSVSA, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central  “Dr. Carol Davila”, Spitalul Orășenesc Gura Humorului (Suceava), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare-Medico-Militară „Cantacuzino”). De asemenea, în situația probabilă a prelungirii stării de alertă s-a pus problema continuării furnizării de astfel de echipamente pentru mai multe  spitale din țară.